Workshops Celebrate 1.0

Celebrate Creatief Leren heeft zonder twijfel het meest gevarieerde programma van grensverleggende workshops in 2013.
 

Kinesthetisch/beweeg – Bjørn Aris

Bjørn Aris combineert oosterse wijsheid met westerse wetenschap in de workshop Martial Arts-Iaido. Deelnemers ervaren zelf welke onlosmakelijke relatie er is tussen bewegen en leren. “Mensen die zoals gebruikelijk bewegingsloos luisteren naar een presentatie, onthouden misschien tien procent van de informatie. Bewegen helpt hen meer dan zestig procent te onthouden,” zegt Aris. Het bewijs levert hij tijdens Celebrate Creatief Leren met een workshop over de Japanse zwaardvechtkunst iadio.

Aris bestudeert al 25 jaar Oosterse gevechtstechnieken en behoort tot de top drie van iaido-beoefenaars in Europa. Sinds 2000 is hij een veelgevraagde en succesvolle coach en trainer voor managers in het bedrijfsleven, dat hij uit eigen ervaring door en door kent. Hij is niet alleen zelf succesvol als zelfstandig ondernemer, maar was ook twaalf jaar lang investment banker in de internationale financiële sector. Die carrière vormde oorspronkelijk de basis voor zijn onderzoek naar methodes voor meer succes op het werk, die van toepassing kunnen zijn binnen het onderwijs.

Aris heeft inmiddels twee boeken op zijn naam staan; Knowledge Productivity uit 2004 als mede-auteur en The Cutting edge: The martial arts of business uit 2011 als auteur. In het laatste boek omschrijft hij de beperkingen van de westerse visie op kennis en vergelijkt deze met de oosterse visie, waarin meer belang wordt gehecht aan inzicht. Het boek helpt lezers om succes te behalen en dit bovendien als een vorm van ontspanning te ervaren. “Kern is een juiste balans tussen rationaliteit en intuïtie.”

Het gerenommeerde onderzoeksbureau TNO onderzocht vorig jaar of de inzichten van Aris ook daadwerkelijk meetbaar resultaat hebben. Een onderzoek naar zijn Mental Bridging programma bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol wees uit dat deelnemers aan de training veel alerter waren, meer vertrouwden op hun eigen intuïtie en zich bovendien veel beter voelden. Het Mental Bridging programma, dat een brug legt tussen de linker- en rechterhersenhelft, won vervolgens de Innovatieprijs 2012 van de Koninklijke Marechaussee.
 

Interpersoonlijk/samen – Marc Tassoul

Voor hij kan zaaien en oogsten, zal de boer eerst zijn land geschikt maken. In de vergelijking van ir. Marc Tassoul is het land van de boer de interactie in een groep mensen die samen moeten werken en een resultaat willen behalen. Hoe beter deze groepsdynamiek, hoe vruchtbaarder een samenwerking kan worden. Tassoul, docent aan de TU Delft en auteur van Creatief Facilitation, geeft de workshop creatief faciliteren over interpersoonlijke intelligentie.

Een groep mensen met een creatieve taak kan de samenwerking verbeteren met methodes uit de creatieve wereld. Design thinking met synthese, conceptualiseren en simuleren zijn voorbeelden van hulpmiddelen die daarin belangrijk zijn. Ter verduidelijking gebruikt Tassoul een proces zoals dat traditioneel door Navajo indianen in de vorm van een zandtekening werd verbeeld.

Creatieve processen zijn ook gebaat bij een houding van Suspension of Disbelief, een term uit de theaterwereld. Door een goed verhaal, hoe onwaarschijnlijk het ook is, laat de toeschouwer zich meeslepen. Kritiek of oordelen zijn niet aan de orde op zo’n moment, nieuwsgierigheid en verwondering des te meer.

Creatieve processen zijn gebaat bij een pluriformiteit van mensen, juist bijvoorbeeld in termen van meervoudige intelligenties. Maar om zo’n samenwerking ook echt vruchtbaar te laten zijn, dient men bijzondere zorg te schenken aan de dynamiek tussen mensen, bepaalde natuurlijke processen en de attitude en waarden van de deelnemers.
 

Interpersoonlijk/samen – Mirian Rutten

Workshop Rots en Water Deelnemers aan de workshop Rots en Water leren over de relatie tussen elk individu en de mensen in zijn of haar omgeving. Mirian Rutten, verbonden aan het Centrum voor Creatief Leren, geeft uitleg over een keuze die iedereen uit eigen ervaring kent: Ben ik een Rots en volg ik mijn eigen weg? Of ben ik Water, stel ik me open voor de gevoelens van anderen en proberen we samen een oplossing voor problemen te vinden?

Het maken van een goede keuze is afhankelijk van de mate van zelfbeheersing, zodat deelnemers leren om in elke situatie kalm te blijven, vanuit hun buik te ademen en een stevige maar ontspannen houding aan te nemen. Rots en Water stimuleert bovendien het besef dat elk mens verschillende kwaliteiten heeft. Deelnemers leren te vertrouwen op hun innerlijk kompas en de keuzes te maken die aansluiten bij die kwaliteiten.

De training Rots en Water, ontwikkeld door de Nederlander Freerk Ykema, wordt inmiddels wereldwijd gebruikt om de weerbaarheid van kinderen vanaf vier jaar te verhogen. Het bijzondere is dat tegelijkertijd wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. Vanuit een fysieke invalshoek (houding, zelfverdediging en spel) worden mentale en sociale vaardigheden ontwikkeld. Rots en Water wordt met succes gebruikt om pesten en seksuele intimidatie op scholen tegen te gaan. Het wordt ook gebruikt in de jeugdverlening.


Ruimtelijk/beeld – Andrew Aué

Beeldend kunstenaar Andrew Aué laat deelnemers ervaren hoe je op verschillende manieren kunt denken en handelen. “We gaan een situatie vanuit diverse oogpunten waarnemen en weergeven. Ieder op zijn of haar eigen manier”, vertelt Aué. Het gaat hierbij om het uitzetten van de grote lijnen. Het invullen van de inhoud volgt later. “Is niet het hele leven een schets?”, filosofeert Aué. “Een goede schets kan de basis zijn van een mooi levenskunstwerk, maar soms ook een zelfstandig, fris en spontaan eigen artistiek moment. De onbevangenheid in een schets is vaak uniek.”

Aué laat tijdens de workshop zien dat concentratie op beeldelementen belangrijk is. “Maar het is nóg belangrijker om goed te leren kijken. Tijdens deze workshop gaan we trainen op de samenwerking tussen ogen en handen. En dan volgt nog een uitdaging…, want we gaan proberen om er ook gevoel aan toe te voegen!” Andrew Aué laat u kennismaken met snelwerkende materialen als potlood, houtskool, Siberisch krijt, fineliner, viltstift en balpen.

Andrew Aué werd in 1963 in Rotterdam geboren en heeft Indonesische roots. Al op jonge leeftijd begon hij met tekenen, maar het duurde tot 1987 voordat hij zijn creatieve talent professioneel ging gebruiken. In dat jaar startte hij met de lerarenopleiding tekenen. Aué is nu ruim 27 jaar actief in het onderwijs. Zijn drang tot innovatie, vernieuwing en verbetering daarvan werd direct zichtbaar. Aué heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe opleidingen vormgegeven, staat aan de basis van vele succesvolle projecten en weet zijn studenten tot het uiterste te motiveren en stimuleren. In 2009 werd hij zelfs Coach van het Jaar. Een prestigieuze award die hem werd uitgereikt door Schooltv (NTR) en Kennisnet.nl.

Aué is een veelzijdig man, hij ontwikkelde verschillende disciplines, zoals onder meer acryl op linnen, druktechnieken, brons- en zilverwerk en vormgeving in textiel. Tevens is hij actief als designer, schrijver en productvormgever. Een aantal scholen werkt met door hem ontworpen meubelen en verschillende bedrijven zijn in het bezit van zijn bronzen beelden en glas in lood. In 2003 verscheen zijn kinderboek Too & Neeltje en in 2010 zijn eerste studieboeken. Zo is ondermeer de inspirerende lesmethode Van Ontwerp Naar Creativiteit via LifestylEducation uitgegeven. De creatieve onderneming die wordt geleid door Andrews vrouw Debby Aué en Waikit Cheung en die jonge talenten de kans biedt om zich professioneel te ontwikkelen.

Als beeldend kunstenaar creëert Aué ‘TheaterKunst’. Daarbij is de musical zijn grote inspiratiebron. Dit is voor hem een kunstvorm waarin ieder individu zichzelf kan herkennen en eigen emoties opnieuw kan beleven door het spel op het toneel. Zijn creatieve gedachten zijn altijd in beweging, hij is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Na zijn eerste tentoonstelling in 1990 te Maasland is het werk van Andrew te zien geweest in vele galerieën en theaters in Nederland. Het is tijd voor een nieuwe stap. In de zomer van 2014 maakt Londen kennis met zijn ‘TheaterKunst’.

Details over de andere workshops volgen binnenkort.