Terug naar plezier in leren

“Mensen leren vanaf de conceptie. In ieder geval vanaf de geboorte. Het is belangrijk dat we kinderen het plezier in leren niet laten verliezen.” Psychiater Glenn Helberg is één van de sprekers tijdens de conferentie Celebrate Creatief Leren 2.0. In een masterclass deelt hij zijn kennis en beantwoordt hij vragen over zelfbewustzijn en benoemingsstress.

“Iedereen moet leren om zich te leren verhouden tot de eigen mogelijkheden. Dat is allesomvattend. Hoe verhoud ik me tot mijn leervermogen, hoe verhoud ik me tot mijn emoties, hoe verhoud ik me tot vul-maar-in,” aldus Helberg. “Iedereen verhoudt zich daarnaast ook tot de ander. Als die ander een oordeel heeft en bovendien iemand met gezag is, dan komt de verhouding tot de eigen mogelijkheden onder druk te staan. Die druk kan als stress gaan werken. Benoemingsstress.”

Worstelen 

Benoemingsstress is waarschijnlijk herkenbaar voor iedereen. Zeker kinderen en jongeren worstelen met hun zelfbeeld, zegt Helberg. “Het zijn meningen die over jou lijken te gaan en die vast gaan zitten. Het geldt overigens net zo goed voor benoemingen die positief zijn. Je bent slim, je bent atletisch, je bent lief. Mensen willen daaraan blijven voldoen. Die gedachten kunnen vervolgens je leven gaan beïnvloeden en zelfs bepalen.”

Helberg wil bezoekers van zijn workshop in ieder geval de boodschap geven dat kinderen niet het plezier in leren mogen verliezen. Hun vermogen om te leren moeten ze als iets positief blijven zien. “Het gaat in eerste instantie om bewustwording en om communicatie met anderen. Samen met deelnemers wil ik de juiste taal vinden of uitvinden waarmee we kinderen tegemoet kunnen treden. Taal waarmee we hun ziel in tact laten.”