Millimeterwerk

‘Naarmate we ouder worden vergeten we dat we ook non-verbaal communiceren. We leren ons denken meer te gebruiken dan ons gevoel. Kinderen staan nog veel dichter bij hun gevoel en kunnen daardoor veel intuïtiever werken. Een paard houdt je een spiegel voor: hij oordeelt niet, maar kan wel confronteren. In de workshop kun je door verschillende oefeningen inzicht krijgen in je eigen non-verbale communicatie en ontdekken waar je kracht ligt.
Een van de oefeningen kan een loopoefening zijn. Wanneer een paard door je persoonlijke ruimte loopt en bijna op je hielen gaat staan, zegt dat iets over hoe goed je grenzen stelt. Loopt hij twijfelend achter je aan, dan zegt dat iets over je zelfvertrouwen. Wanneer de deelnemer op basis van mijn aanwijzingen iets verandert, dan zie je dat de reactie van het paard verandert: het heeft meteen effect. Het is millimeterwerk. Sommige signalen zijn zo klein, die moet ik kunnen opvangen en terugkoppelen.’

Gevoelswereld
Lis laat in haar workshop zien hoe je je naturalistische intelligentie kunt ontwikkelen. Je leert omgaan met dieren, maar krijgt ook inzicht in je gevoelswereld, en hoe non-verbale communicatie en gedrag elkaar beïnvloeden. ‘In mijn werk laat ik mijn hoofd los en pak ik mijn gevoel erbij, anders kan ik niet in verbinding werken met paarden.’
Celebrate 2.0 biedt jong en oud verschillende manieren om net zoals Lis te ontdekken waar je goed in bent. ‘Paarden hebben mij veel geleerd. Vroeger worstelde ik met het schoolsysteem, ik had andere behoeften en een andere leerstijl. Het is belangrijk om verder te kijken: het schoolsysteem mag met zijn tijd meegaan.’