MI en Hoogbegaafdheid

Noks Nauta (Gijs de Kruijf)

Bestaan meervoudige intelligenties eigenlijk wel? Tijdens de conferentie Celebrate Creatief Leren 2.0 wordt die vraag gesteld door Noks Nauta, autoriteit op het gebied van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Als een van de sprekers geeft ze uitleg over haar twijfels. “De theorie van de meervoudige intelligenties is een theorie over intelligentie en hoogbegaafdheid, maar het is zeker niet de enige theorie,” aldus Nauta, die een achtergrond heeft als bedrijfsarts en psycholoog. ”Het is prima als mensen deze theorie gebruiken om meer inzicht te krijgen in zichzelf, maar ik herken de theorie van MI niet bij mijzelf en andere hoogbegaafde volwassenen,” zegt de auteur van verschillende publicaties over hoogbegaafdheid.
Tijdens Celebrate Creatief Leren 2.0 wil Nauta vooral haar kennis delen over hoogbegaafdheid bij volwassenen. “Ik vertel wat we de afgelopen twintig jaar aan kennis hebben verzameld over hoogbegaafde volwassenen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en met betrekking tot hun – psychische – gezondheid. Hoogbegaafdheid wordt nog veel te vaak gezien als een thema over kinderen en school. Dat is niet zo. Er zijn veel meer hoogbegaafde volwassenen en senioren dan hoogbegaafde kinderen. Kennis over hoogbegaafde volwassenen is ook van belang als je hoogbegaafde kinderen hebt of met hen werkt. Graag wil ik dit met de deelnemers nader bespreken.”