Meervoudige intelligenties op de werkvloer

“Er is zoveel meer mogelijk wanneer je je ook buiten de voorgeschreven kaders kunt ontwikkelen. Kijk eens naar wat mensen naast hun werk doen, wat hen drijft. Soms komen mensen niet in aanmerking voor een opleiding die aansluit op hun talent. Anderen lopen vast omdat ze niet kunnen gebruiken wat ze in huis hebben. Hier liggen nog veel kansen voor medewerkers en organisaties. Daarom is Stichting aMI betrokken bij Celebrate Creatief Leren: om meervoudige intelligentie bekend te maken bij een breed publiek.”

Frits Schoeren is voorzitter van de Stichting aMI (associatie Meervoudige Intelligenties). Sinds de jaren ‘90 zet hij zich in voor het bekendmaken van meervoudige intelligenties onder volwassenen en geeft hij regelmatig lezingen en trainingen over de toepassing ervan bij carrièreontwikkeling. Samen met neuropsycholoog en keynote speaker Branton Shearer geeft hij de masterclass MI in de praktijk.

Kennen en waarderen
“De praktijk leert dat de toepassing van meervoudige intelligenties in onderwijs, gezondheidszorg, en begeleiding van medewerkers in organisaties, zijn vruchten afwerpt. De meerwaarde van intelligentie zit in het kennen en waarderen van de verschillende intelligenties.
Een hoog IQ (schoolintelligentie: linguïstische, logisch-mathematische en een deel van de visuele intelligentie) brengt je vooruit in je opleidingen. Een hoog EQ (intra- en Interpersoonlijke intelligentie) brengt je vooruit in het leven. De vier non-verbale intelligenties (visuele, muzikale, kinesthetische en naturalistische) helpen je je talenten in kaart te brengen. Met name de laatste vier zijn vaak een ondergeschoven kindje in de waardering van talent.
Bij begeleiding van mensen (bijvoorbeeld supervisie en coaching van medewerkers in organisaties) helpt het om juist deze laatste vier intelligenties te onderzoeken, ermee te experimenteren en toe te passen in het dagelijkse leven. Voorbeelden hiervan hebben we opgenomen in het boek ‘Roeien met je oren, meervoudige intelligenties in de praktijk’ dat op 10 oktober verschijnt.

Ervaar het zelf
“Er valt veel te vertellen over hoe je meervoudige intelligenties kunt toepassen in je werk, voor je eigen ontwikkeling, of in bijvoorbeeld groepsdynamische processen. Wij willen het graag mét jullie toepassen tijdens onze masterclass. Laat je verrassen en inspireren door een eeuwenoude legende en ontdek en passent je eigen muzikale intelligentie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *