IQ Kok

“Het mooie aan koken? Je kan het simpel houden of juist ingewikkeld doen! Bijvoorbeeld een steak eerst in de oven bakken en daarna met een gasbrander afmaken. Hoe ingewikkelder het proces, hoe leuker ik het vind.” De 21-jarige Jaxom Peters heeft bijna zijn eerste diploma op zak. Basiskok op MBO 2 niveau. Het geeft de zekerheid, die hij sinds de basisschool zocht.

“In groep 3 ging het mis. Leraren maakten zich zorgen. Ik was afgeleid en maakte geen opdrachten, dus ik moest een IQ-test doen. Ze schrokken. Ze dachten dat er iets mis was met mij, maar ik had een IQ van 126. Mijn houding kwam voort uit desinteresse in de normale manier van leren. Ik kreeg extra lesstof, maar ik wilde niet méér van iets dat te makkelijk was. Ik wilde ánders leren,” zegt Jaxom. Ondanks zijn negens en tienen, ging het niet goed met Jaxom.

VWO

De basisschool was bepalend voor zijn latere schoolcarrière. In theorie was het VWO-plus op het Leonardocollege precies goed voor hoogbegaafde jongeren, maar Jaxom had nooit geleerd hoe hij moest leren en was in de voorgaande jaren alle motivatie kwijtgeraakt. Ook op het VWO miste hij bovendien diepgang. “Als scholen merken dat jongeren bovengemiddeld intelligent zijn, dan spreken ze die jongeren daar niet op aan. Ze vragen niet wat die jongeren willen leren. Ze geven hen gewoon meer te doen,” aldus Jaxom.

De negens en tienen veranderden in onvoldoendes en Jaxom kreeg last van depressies. “Ik ging me realiseren dat ik faalde. Ik volgde onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en zelfs daar ging het fout. Er werd van me verteld dat ik slim was en alles kon en toch ging het fout op een school voor slimme mensen. Wat doe ik fout? Dat is de grootste vreter geweest voor mijn mentale staat.”

Klik

Jaxom kwam uiteindelijk terecht bij het Centrum voor Creatief Leren. In het begin hoefde hij helemaal niets te doen. Hij werd wel aangemoedigd, maar niet gedwongen. “Dat klinkt gaaf, maar na een tijd ben je het helemaal zat om niets te doen. Je gaat dingen doen omdat je het wil en niet omdat het moet. Dat was voor mij de klik. Ik leerde dat je ook schoolse dingen kunt doen en gebruiken om je doel te bereiken. Het CCL was bovendien zo opgezet dat lessen niet meer werden gegeven, als er niet voldoende vraag naar was. Dus als je terugviel in je oude gedrag om niets te doen, gingen andere leerlingen je aanmoedigen, omdat de lessen anders niet meer doorgingen.”

Na drie jaar kwam Jaxom tot het besef dat hij het CCL niet meer voor zichzelf bezocht, maar vooral om anderen te helpen. Hij wilde eerst het VWO afronden en dan psychologie studeren, maar kwam met een coach tot de conclusie dat een koksdiploma een betere optie was. Interesse voor koken ontstond bij het CCL, simpelweg omdat er een tekort was aan begeleiders en behoefte aan extra handen in de keuken.

Score

De terugkeer naar het reguliere onderwijs zorgde meteen voor een gevoel van herkenning. Omdat hij nog geen diploma had, moest Jaxom moest een toelatingsexamen doen voor het MBO en bovendien beginnen op niveau 2. “Ik haalde een veel te hoge score. Ze vroegen of het niet te makkelijk voor me was en of ik extra stof wilde. Ze waarschuwden dat je als kok veel met je handen moet doen,” aldus Jaxom. “Laat me nou gewoon doen wat ik wil!”

Inmiddels is Jaxom vastberaden om ook zijn koksdiploma op niveau 3 te halen. “Dan kan ik altijd als kok aan de slag. Ik kan daar altijd op terugvallen. Stel dat ik hierna nog een andere studie ga doen en het gaat op allerlei manieren mis. Als ik dan instort, dan ben ik niet afhankelijk, maar kan ik mezelf opvangen.”