ANBI-status

Stichting Celebrate Creatief Leren is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het RSIN-nummer van de Stichting Celebrate Creatief Leren is 8575 79 186.