Dropouts en intrapersoonlijke talentontwikkeling

Albert Kaput begeleidt hoog getalenteerde jongeren en jong volwassenen in hun ontwikkeling en adviseert en ondersteunt ouders en scholen bij de ontwikkeling van hun kinderen tot zelfverantwoordelijke jonge mensen.
“In mijn praktijk kom ik veel jongeren tegen die een ernstige mismatch ervaren tussen wie zij zijn en wat hun omgeving van hen vraagt. Veelal worden zij weggezet als lui, slecht gedrag, teruggetrokken, opstandig, niet coöperatief etc.
Het valt ook niet mee om in goed contact te komen met deze jongeren doordat zij in hun handelen een afstand creëren die voor de meeste volwassenen moeilijk te overbruggen is.
Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik veel van deze jongeren ontmoet en in de gesprekken ontdekte ik dat zij een rijke innerlijke belevingswereld hebben en moeite hebben met het aansluiten bij de realiteit van alledag.
Hun intra-persoonlijke intelligentie is sterk ontwikkeld en tegelijkertijd zijn hun communicatiemogelijkheden gedurende hun pogingen tot aanpassen afgenomen. Soms willen ze niet eens meer communiceren omdat zij perspectief op de toekomst steeds meer zien verengen.
Om deze rijke en intens beleefde binnenwereld zichtbaar te maken heb ik een manier ontwikkeld waardoor zij zich wel aangesproken voelen en zich steeds meer openen. Hierbij zet ik de ideeën over meervoudige intelligenties in om de jongeren meer zicht op zijn talenten te geven. Ondanks de twijfels over de wetenschappelijke onderbouwing van meervoudige intelligenties, zijn deze wel goed bruikbaar in mijn praktijk.”