Celebrate 2.0: Toepassing van MI

Masterclass MI in de praktijk

Foto Hen van Dijk

Branton Shearer en Frits Schoeren gaan tijdens deze Masterclass in op de rationeel-empirische methodologie van Branton Shearer (The Tug of War is over), en de vele voorbeelden uit bedrijfstrainings- en coachpraktijk van Frits Schoeren. De masterclass sluit af met een muzikale verrassing gebaseerd op het muzikale geheugen. Dr. Branton Shearer is neuropsycholoog en behaalde zijn masters degree aan de Harvard University. Frits Schoeren MA is muziek-/psychotherapeut, organisatiecoach en voorzitter van de Stichting aMI.

Masterdialoog: Plezier in leren

Psychiater Glenn Helberg deelt zijn kennis over intrapersoonlijke intelligentie, dus zelfbewustzijn. “Iedereen moet leren om zich te leren verhouden tot de eigen mogelijkheden. Iedereen verhoudt zich daarnaast ook tot de ander. Als die ander een oordeel heeft en bovendien iemand met gezag is, dan komt de verhouding tot de eigen mogelijkheden onder druk te staan. Die druk kan als stress gaan werken. Benoemingsstress. Kinderen mogen niet het plezier in leren verliezen. Hun vermogen om te leren moeten ze als iets positief blijven zien.”

Toepassen van MI in het onderwijs

Het is tijd voor wat andere veranderingen in ons 100 jaar oude onderwijssysteem. Mat Custers van BCO Onderwijsadvies pleit voor beter onderwijs en minder werkdruk. Hij geeft praktische tips, die leerkrachten direct kunnen gebruiken. “Het is niet nodig om de inhoud te veranderen. Als docent bied je precies dezelfde lesstof aan, maar je houdt rekening met kinderen die visueel zijn ingesteld of juist verbaal heel sterk zijn.”

MIDAS bij leerkrachten

Jane van der Heijden en Gijs van Vark vertellen over hun werk met meervoudige intelligentie op een basisschool. Op de beide basisscholen van Jane en Gijs wordt al jaren vanuit het concept Meervoudige Intelligentie gewerkt. De laatste jaren wordt ook de MIDAS vragenlijst afgenomen om talenten beter in beeld te krijgen. De vragenlijst wordt niet alleen afgenomen bij leerlingen, maar ook bij alle leerkrachten. Er wordt in gesprek gegaan over hun MI profiel en wat dit betekent voor hun pedagogisch en didactisch handelen in de groep en functioneren als teamlid. Dus ook de talenten van de leerkrachten worden verkend, besproken en benut (matchen) en verder ontwikkeld (stretchen).

MIDAS bij leerlingen

Tijdens deze actieve workshop laat Helga Cornelissen (leerkracht van groep 7 en kartrekker MI) zien hoe en waarom basisschool De Meent werkt met MI. In groep 3 wordt de Midas-vragenlijst ingevuld door ouders en in groep 6 door de kinderen zelf. Kinderen en ouders krijgen een overzicht van de intelligenties die in meer of mindere mate bij de kinderen passen. De intelligenties worden ingezet bij het aanbod van De Meent in de groepen en bij individuele leerlingen. Meer ‘beweegknappe’ groepen krijgen meer beweging aangeboden bij alle vakgebieden. Kinderen die meer ‘beeldknap’ zijn, krijgen meer visuele ondersteuning en mogen soms tekenen in plaats van schrijven. Zo zijn er tal van voorbeelden te geven.

MI in teams: maximaliseren met meervoudige intelligenties

William Tomà is operationeel directeur bij YASK, een grote facilitaire dienstverlener. Het bedrijf ontwikkelt zich naar een regie-organisatie en dat betekent een radicaal andere manier van organiseren. YASK gebruikt de MIDAS-scores (Multiple Intelligences Assessment Scales) van medewerkers als basis om door te praten over voorkeursactiviteiten en ontwikkelmogelijkheden.