Blijf altijd observeren

“Met mijn workshop wil ik mensen anders naar dingen laten kijken. Communiceren door middel van schetsen. De deelnemers leren in korte tijd te schetsen met verschillende materialen. Potlood werkt anders dan marker of houtskool; iedere schets wordt anders.
In schetsen kun je veel van jezelf laten zien. Soms laat ik mijn studenten hun werk anoniem inleveren. Hun klasgenoten kunnen dan toch raden wie het gemaakt heeft. Kritiek blijft gevoelig, complimenten geven is moeilijk en ontvangen misschien nog moeilijker. Durf te luisteren, ook naar jezelf. Wanneer je je werk durft te delen, leer je elkaar kennen en kun je de brug slaan. Een feest van herkenning!
Het is goed dat er een conferentie als Celebrate 2.0 georganiseerd wordt die aandacht geeft aan een andere manier van communiceren. Mensen zijn goed in waardeoordelen, maar het is lastig om er daarna nog anders over te denken. Ik vind het belangrijk om open te blijven staan. Probeer je eens echt te verplaatsen in de ander en zonder waarde te observeren.”