Beter onderwijs, minder werkdruk

Betere onderwijsresultaten en toch minder werkdruk voor leraren? Het is mogelijk. Niet door het aanpassen van de lesstof, maar door een andere manier van lesgeven. Onderwijsadviseur Mat Custers weet dat het kan. Op de conferentie Celebrate Creatief Leren 2.0 geeft hij praktische tips, die leerkrachten tijdens hun volgende werkdag direct kunnen gebruiken. 

Custers is senior adviseur bij BCO Onderwijsadvies. Samen met 80 collega’s helpt hij leerkrachten, directies, bestuurders en ouders om het beste uit kinderen te halen. De methode is verrassend eenvoudig: een betere aansluiting van het onderwijs op de talenten van elke leerling. “Het is niet nodig om de inhoud te veranderen. Als docent bied je precies dezelfde lesstof aan, maar je houdt rekening met kinderen die visueel zijn ingesteld of juist verbaal heel sterk zijn.”

Workshop 

Met zijn workshop richt Custers zich op scholen en leerkrachten die aan de slag willen met meervoudige intelligenties. In de werkboeken van BCO Onderwijsadvies staan voorbeelden van werkvormen, waarmee meteen vier of vijf verschillende intelligenties worden aangesproken. “Je geeft een opdracht waarover leerlingen eerst zelf moeten nadenken, waarbij ze zelf notities maken, waarbij ze onderling informatie moeten uitwisselen en waarbij ze rond mogen lopen. Het kan nog steeds gaan om de samenvatting van de eerste paragraaf uit een boek, maar je spreekt naast de verbale intelligentie ook de intrapersoonlijke, interpersoonlijke, visueel-ruimtelijke en kinesthetische intelligenties aan,” aldus Custers.

BCO Onderwijsadvies biedt ook inzicht in de sterke en minder sterke kanten van docenten. “Tegen leerkrachten zeg ik altijd: voor jou zitten 25 leerlingen die niet allemaal leerkracht zullen worden en dus niet allemaal jouw vaardigheden hebben. Misschien wordt één van de leerlingen wel een professioneel danser, terwijl je zelf absoluut niet van dansen houdt. Hoe fijn zou het zijn als die danser tijdens de les kan bewegen?”

Werkdruk 

Custers beseft dat leerkrachten niet zitten te wachten op meer werkdruk. Hij was zelf zestien jaar leraar en directielid van een basisschool. “Als leraren zeggen dat ze het heel druk hebben, dan klopt dat. Maar deze werkvormen helpen bij het verlagen van de werkdruk. Als kinderen gestructureerd samenwerken, heb je je handen vrij om te observeren, een complimentje te geven of een leerling verder te helpen. Je bent niet les na les zelf keihard aan het werk, maar je faciliteert juist dat kinderen, met veel betrokkenheid, hard aan het werken zijn. Het is een andere insteek.”

Volgens Custers omarmen met name steeds meer basisscholen de methode; soms door een volledige aanpassing van het onderwijs, maar vaak door minder ingrijpende maar belangrijke veranderingen. “In het voortgezet onderwijs, het MBO en HBO is er nog een wereld te winnen. Daar wordt nog erg vaak op de traditionele manier gewerkt: Ik vertel wat jullie allemaal moeten onthouden.”

Zomervakantie 

Raar is dat niet, vindt Custers. Alle verandering is moeilijk, dus dat geldt ook in het onderwijs. “Het Nederlands onderwijssysteem dateert van 1900, de tijd van de industriële revolutie en de agrarische samenleving. De zomer- en herfstvakantie hebben we niet te danken aan het feit dat kinderen of leerkrachten moe zijn. Kinderen moesten in de zomer en herfst helpen op het land. Dat kinderen op de basisschool allemaal hetzelfde leren, is een direct gevolg van de industriële revolutie,” zegt Custers.

“Dat systeem heeft honderd jaar gefunctioneerd, maar de samenleving is in die jaren wel veranderd. We weten ook steeds meer over de werking van de hersenen. We begrijpen dat niet iedereen op dezelfde manier leert en dat iedereen verschillende talenten heeft. Die talenten komen niet aanbod als je kinderen alleen op de traditionele manier les geeft,” aldus Custers.