Celebrate 2.0 Academische inzichten

Hoogbegaafdheid en meervoudige intelligentie

Noks Nauta is ere-bestuurslid en wetenschappelijk medewerker van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Ze geeft workshops, groepstrainingen en presentaties voor o.a. hoogbegaafde volwassenen, ouders van hoogbegaafde kinderen en professionals. Tijdens de conferentie zorgt ze voor het gewenste evenwicht, want ze twijfelt over het bestaan van meervoudige intelligenties.”Ik herken de theorie van MI niet bij mijzelf en andere hoogbegaafde volwassenen.”

Dropouts en intrapersoonlijke talentwikkeling

Albert Kaput begeleidt hoog getalenteerde jongeren en jongvolwassenen in hun ontwikkeling en adviseert en ondersteunt ouders en scholen bij de ontwikkeling van hun kinderen tot zelfverantwoordelijke jonge mensen. In zijn praktijk komt hij veel jongeren tegen die een ernstige mismatch ervaren tussen wie zij zijn en wat hun omgeving van het vraagt. Hun intra-persoonlijke intelligentie is sterk ontwikkeld en tegelijkertijd zijn hun communicatiemogelijkheden gedurende hun pogingen tot aanpassen afgenomen. Albert Kaput heeft een manier ontwikkeld waardoor zij zich wel aangesproken voelen en zich steeds meer openen.

Onderzoek Onderpresteren en MIDAS Job

Haiko Jessurun is kinder- en jeugdpsychotherapeut bij RINO Zuid. Hij vertelt over zijn onderzoek bij GGZ-organisaties naar de vraag hoe het komt dat er zoveel mensen in hun werk chronisch onderpresteren. Het blijkt dat mensen met het ene MI-patroon andere regelmogelijkheden in hun werk nodig hebben dan mensen met een ander MI-patroon. Voor organisatieadviseurs een interessant resultaat: hoe kun je in organisaties mensen gelegenheid geven om hun werkomgeving naar eigen behoefte in te vullen?

Onderzoek PABO Hogeschool Zuid

De afgelopen jaren is er met de MIDAS- vragenlijst onderzoek gedaan bij eerstejaars PABO-studenten. De achterliggende vraag hierbij was in hoeverre MI-profielen mogelijkheden bieden om opleidingsprogramma’s en een persoonlijke ontwikkeling bij te stellen. In de workshop van Noud de Ponti gaan we aan de hand van onderzoeksgegevens met de MIDAS-vragenlijst zicht krijgen op beroepsprofielen van startende PABO-studenten en dit in relatie brengen tot het eigen MIDAS-profiel en het eigen mogelijke beroepsprofiel. Welk MIDAS-beroepsprofiel is voor jouw organisatie en voor jouw ontwikkeling gewenst?

Signeersessie

Tijdens de lunchpauze signeren Branton Shearer, Frits Schoeren en Stephanie Colenberg het boek ‘Roeien met je oren. Meervoudige intelligenties in de praktijk.’ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *