Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligentie en talent ontwikkeling

10 oktober 2018 

Workshop Creatief Faciliteren

Voor hij kan zaaien en oogsten, zal de boer eerst zijn land geschikt maken. In de vergelijking van ir. Marc Tassoul is het land van de boer de interactie in een groep mensen die samen moeten werken en een resultaat willen behalen. Hoe beter deze groepsdynamiek, hoe vruchtbaarder een samenwerking kan worden. Tassoul, docent aan de TU Delft en auteur van Creatief Facilitation, geeft de workshop creatief faciliteren over interpersoonlijke intelligentie.

Een groep mensen met een creatieve taak kan de samenwerking verbeteren met methodes uit de creatieve wereld. Design thinking met synthese, conceptualiseren en simuleren zijn voorbeelden van hulpmiddelen die daarin belangrijk zijn. Ter verduidelijking gebruikt Tassoul een proces zoals dat traditioneel door Navajo indianen in de vorm van een zandtekening werd verbeeld.

Creatieve processen zijn ook gebaat bij een houding van Suspension of Disbelief, een term uit de theaterwereld. Door een goed verhaal, hoe onwaarschijnlijk het ook is, laat de toeschouwer zich meeslepen. Kritiek of oordelen zijn niet aan de orde op zo’n moment, nieuwsgierigheid en verwondering des te meer.

Creatieve processen zijn gebaat bij een pluriformiteit van mensen, juist bijvoorbeeld in termen van meervoudige intelligenties. Maar om zo’n samenwerking ook echt vruchtbaar te laten zijn, dient men bijzondere zorg te schenken aan de dynamiek tussen mensen, bepaalde natuurlijke processen en de attitude en waarden van de deelnemers.