Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligentie en talent ontwikkeling

10 oktober 2018 

Troonrede: Recht op ontwikkeling talenten

''Kinderen moeten hun talenten kunnen ontwikkelen.'' Koning Willem-Alexander zei het in de Troonrede voor 2013. Om dit mogelijk te maken, wil de Nederlandse regering de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg vooral bij de gemeentes leggen. Gemeentemedewerkers zouden er goed aan doen om de conferentie Celebrate Creatief Leren te bezoeken.

Uit de Troonrede 2013: ``In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren. (...) Ten eerste heeft de regering u onlangs een voorstel gedaan voor een nieuw stelsel van jeugdzorg met ingang van 2015. Kinderen moeten veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen, om later naar vermogen te participeren in de samenleving. Het nieuwe stelsel brengt de jeugdzorg via de gemeenten dicht bij het kind. Juist gemeenten zijn in staat om op basis van de specifieke situatie van het kind dat hulp nodig heeft, maatwerk te leveren in samenspraak met andere domeinen, zoals wonen, onderwijs, veiligheid en sport.''