Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligentie en talent ontwikkeling

10 oktober 2018 

Ambassadeur: Peter Borgdorff

Peter Borgdorff, directeur pensioenfonds Zorg en Welzijn, is ambassadeur van Celebrate Creatief Leren, met als persoonlijk uitgangspunt dat elk individu het recht heeft op een waardig leven.

“Mijn stellige overtuiging is dat elk mens de kans moet krijgen om een bestaan op te bouwen, waarin hij of zij écht tot zijn recht komt. We hebben allemaal kwaliteiten, maar niet allemaal dezelfde kwaliteiten. Ik ben bijvoorbeeld geen wiskundige, maar daar kom ik niet door in de problemen. Maar je kan ook tussen de wal en het schip belanden op het moment dat je even niet in de gebruikelijke structuren past en de wegen bewandelt, die door de samenleving worden aangereikt.”
   Peter Borgdorff
“Er wordt te vaak gedacht dat alles goed komt, zolang we iedereen maar bij elkaar houden. Dat elk kind wel tot groei en bloei kan komen in het reguliere onderwijs. Maar dat is gewoon niet waar. Het reguliere onderwijs is prima voor verreweg de meeste kinderen, maar er is een groep die andere aandacht nodig heeft. Kinderen bij het Centrum voor Creatief Leren worden aangesproken op een manier die bij hen past. Ze krijgen waardering en erkenning. Dat is nodig om hen tot hun recht te laten komen.”

“Ieder mens is de moeite waard. Eigenlijk is dat altijd een rode draad in mijn leven geweest. Dus ook als het gaat om pensioenen. De kern is dat mensen iets wordt aangeboden dat hoort bij een volwaardig leven. En ook daarin heeft iedereen verschillende behoeften. Pensioen is dus niet alleen een financieel product; het gaat erom dat mensen kunnen leven op de manier die bij hen past!”

“Pas als mensen invulling kunnen geven aan hun unieke persoonlijke behoeftes, zitten zij goed in hun vel en kunnen ze gelukkig zijn.”