Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligentie en talent ontwikkeling

10 oktober 2018 

Ambassadeur: Jaap Nammensma


Drs. Jaap Nammensma is werkzaam als consultant bij Hogeschool Windesheim en lid van de sectorraad van vakbond CNVO.

Door een eenzijdige nadruk op selectie en de behoefte om kwaliteit te meten, is er geen oog meer voor de daadwerkelijk talenten die elk kind heeft, zegt hij als ambassadeur van Celebrate Creatief Leren.
  Jaap Nammensma
``Mijn grootvader, die tot in de jaren zestig hoofdmeester in Drachten was, zei eens dat hij altijd zijn kracht had gezocht in zijn zwakste leerling. Uit een gevoel voor rechtvaardigheid streefde hij naar een optimale kans tot ontplooiing voor iedere leerling. Zulke leraren, die vanuit hun diepste drijfveren willen werken aan het creëren van kansen voor echte ontplooiing, ben ik sindsdien in het onderwijs veel vaker tegengekomen. Het zijn leraren die in het leven van andere grote verschillen kunnen maken. In plaats van te selecteren kunnen ze kansen creëren.''

``Onder druk van een enorme behoefte aan het meten van kwaliteit heeft er afgelopen decennia een versmalling plaatsgevonden van het begrip ‘leren’. Ik durf de stelling aan dat die versmalling juist zorgt voor de vermorzeling van talenten. De theorie van Howard Gardner, uitgewerkt in het instrumentarium van Branton Shearer, kan onderwijsgevenden een dieper besef geven dat leren meer dimensies heeft dan gemeten wordt door indicatoren van veel gestandaardiseerde testen. Een ogenschijnlijke omweg blijkt achteraf juist de kortste weg te zijn naar een kansrijke ontwikkeling van talenten en kwaliteiten. Dat doet kinderen recht en creëert kansen voor de samenleving als geheel.''