Celebrate Creatief Leren 2.0 Feest van meervoudige intelligentie en talent ontwikkeling

10 oktober 2018 

Ambassadeur: Bianca JansenBianca Jansen is oprichter en directeur van de Kleine Kapitein. De Zuid-Hollandse basisschool voldoet aan alle kerndoelen van het basisonderwijs, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat kinderen zich bewust zijn van hun zwakke en sterke kanten door het toepassen van meervoudige intelligenties. Op die manier kun je in veel minder tijd veel meer aanbieden, zegt ze als ambassadeur van Celebrate Creatief Leren.
   Bianca Jansen
''Als directeur van basisschool de Kleine Kapitein weet ik hoe het inzetten van meervoudige intelligenties kinderen kan helpen. Volwassenen worden in hun werkzame leven wel geconfronteerd met hun leerstijl en in welke kleur ze leren en denken. Wij vinden dat je dat eigenlijk al bij jonge kinderen meer moet inzetten, want het helpt bij het leren op de basisschool en daarna. Ze worden zich bewust van hun leerstijl, waar ze goed in zijn en waar ze hulp bij nodig hebben. Als onderwijs beter aansluit bij de specifieke behoefte van kinderen, kun je bovendien in veel minder tijd veel meer aanbieden.''

''Wij hebben verschillende methoden voor het vaststellen van de voorkeursintelligenties. Bij jonge kinderen gebruiken we meestal een kaartspel en bij oudere kinderen een vragenlijst, maar ook hier kiezen we uiteindelijk voor de methode die het beste aansluit bij een kind. De informatie gebruiken we vervolgens op drie manieren: matchen, stretchen en vieren. Matchen is het aansluiten van het onderwijs op de behoefte en stretchen is stimuleren van de vaardigheden, waarin een kind extra ontwikkeling in nodig heeft. Vieren is trots zijn op de dingen waar een kind goed in is en die verder ontwikkelen. Op veel scholen is er vooral aandacht is voor de dingen die kinderen niet goed kunnen en moeilijk vinden. Kinderen lopen daardoor frustraties op en raken gedemotiveerd. Het is juist heel belangrijk om te vieren wat er goed gaat.''

''Ik kende meervoudige intelligentie van de school waar ik voorheen werkte, maar daar werd het vooral toegepast in de wereld-oriënterende en creatieve vakken. Niet in rekenen en taal. Bij het aanbod van de Kleine Kapitein is dat wel het geval. We betrekken de hele pedagogische driehoek in het onderwijs. De kennis van ouders is samengebracht in een database, die door kinderen geraadpleegd kan worden om hun leervragen te beantwoorden. Meervoudige intelligentie bepaalt de vraag en tegelijkertijd ook het antwoord. Daarnaast hebben we een zo divers mogelijk team, dat zorgt voor een zinvol en activerend aanbod van lessen. Anno 2013 moet het onderwijs toch interessant en boeiend zijn. En dat kan ook.''